Scroll naar beneden

Betrokken personen

Martijn van Esch, wethouder

Landgoed Steenenburg heeft door de eeuwen heen vele functies gehad en is in meerdere handen geweest. De gemeente kocht het gebied in 2008, omdat het een unieke locatie is met speciale landschappelijke en cultuurhistorische waarden. We zagen het belang van dit gebied voor de omgeving en wilden het graag de uitzonderlijke positie blijven geven, met een mooie nieuwe bestemming. Op onze zoektocht naar die nieuwe bestemming ontmoetten wij een bijzondere initiatiefnemer en partner, Jan Kelders senior. Hij wil graag zijn droom verwezenlijken, een Science Park waar alle kennis en expertise over MS en de behandeling daarvan samenkomt. We hebben onze plannen samengevoegd, waardoor we het landgoed samen ontwikkelen tot een woon- en werkgebied van buitengewoon hoogwaardige kwaliteit. De contouren van deze unieke ontwikkelingen worden steeds meer zichtbaar! Hiermee krijgt dit prachtige gebied een mooie, nieuwe toekomst voor onze inwoners en wordt het cultureel erfgoed en de natuur behouden en versterkt. Daarnaast krijgen we een uniek Science Park dat medisch is georiënteerd. Dat versterkt de economische positie van de regio en de gemeente Heusden in het bijzonder.

Jan Kelders, productontwikkelaar en initiatiefnemer

Al meer dan 7 jaar zet Jan Kelders senior zich in voor het realiseren van zijn droom op Landgoed Steenenburg: een medische High tech Campus met expertisecentrum waar alle kennis over MS en de behandeling daarvan samenkomt. Er gaat een jarenlange samenwerking met de gemeente Heusden en Jan Kelders senior vooraf om dit te bereiken, waarbij wethouder Mart van der Poel als medegrondlegger van dit concept wordt gezien. Jan Kelders senior werkt bij zijn plannen voor de medische campus samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. In het JBZ ziekenhuis stond hij samen met anderen aan de wieg van het oncologisch centrum MOC. Hij steunt ook elders medische projecten in samenwerking met ID Coil BV; een onderneming die  succesvol is in het ontwikkelen van nieuwe technieken voor MRI scans. ID Coil BV werkt hiermee samen met verschillende universiteiten. De Firma Mind Scouts wil zich gaan vestigen op het noordelijk deel van Steenenburg: een innovatief bedrijf dat een nieuwe  oog- , neus-, oor- en keelinjector op de markt brengt.

Rick Dusée, projectleider Landgoed Steenenburg, gemeente Heusden

Het gebied en het kasteel van Landgoed Steenenburg hebben een eigen, authentiek verhaal. Dat verhaal geven we nu een vervolg met een bijzondere ontwikkeling van wonen, werken en bezoeken in een natuurrijke en cultuurhistorische setting. Een gebied waar een ieder zich thuis voelt, waar je dicht bij huis rust en stilte kunt ervaren. Een gebied waar hard wordt gewerkt aan bijzondere medische ontdekkingen die het leven van veel mensen in en buiten Nederland zullen verrijken. Landgoed Steenenburg is zoveel meer, maar dat kun je het beste zelf komen ontdekken.
Samen met het gehele team werk ik hard en met veel enthousiasme aan de invulling van het gebied.   

Peter van der Borgt, projectdirecteur Landgoed Steenenburg

Reeds langere periode is Peter van der Borgt in diverse rollen betrokken bij de herontwikkeling van Landgoed Steenenburg. Peter heeft samen met de initiatiefnemer Jan Kelders sr. en de gemeente Heusden aan de wieg gestaan om de herontwikkeling van Landgoed Steenenburg mogelijk te maken. Als verbinder namens de initiatiefnemer naar de gemeente Heusden en derde partijen en sturend op de publiek private samenwerkingen die tot stand komen draagt Peter vanuit zijn bedrijf Di Support BV al vele jaren bij aan dit geweldige en unieke project.

Mieke van Oort, beheerder Landgoed Steenenburg, gemeente Heusden

Als beheerder van Landgoed Steenenburg ben ik de ‘spin in het web’ en vaak het eerste aanspreekpunt voor bewoners en gebruikers. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het groenontwerp en –beheer. Schroom niet om contact op te nemen als je vragen hebt over het beheer van het landgoed.

Oscar van Limburg, gebiedsontwikkelaar Jan Kelders Beheer BV

Vanaf het moment, dat Jan Kelders sr. zijn droom om een High Tech Medische campus te ontwikkelen op het landgoed Steenenburg kenbaar maakte, heeft Oscar van Limburg het proces begeleid om te komen tot een visie voor de herontwikkeling van Landgoed Steenenburg. Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de ontwikkeling van de High Tech Medische Campus starten. Namens Jan Kelders sr. draagt Oscar van Limburg als gebiedsontwikkelaar bij aan de realisatie van deze bijzondere en mooie ontwikkeling. Ik vind het mooi dat ik met mijn kennis en expertise vanuit Pro Ruimte, onderdeel van DAGnl, bij kan dragen aan de realisatie van dit prachtige project.

Deze foto is genomen op de Woonmarkt van 8 oktober 2021. Klik hier om daar meer over te lezen. Op deze foto zie je van links naar rechts: Harrie Timmermans (gemeentesecretaris gemeente Heusden), Kees Roelofsma (manager gemeente Heusden), Gerrit van Kleef (manager gemeente Heusden), Oscar van Limburg (gebiedsontwikkelaar Jan Kelders Beheer BV), Peter van der Borgt (projectdirecteur Landgoed Steenenburg Jan Kelders Beheer BV), wethouder Mart van der Poel, burgemeester Willemijn van Hees, Jan Kelders (productontwikkelaar en initiatiefnemer), Nancy Hendricks - van Rooij (adjunct directeur/plaatsvervangend gemeentesecretaris) en Rick Dusée (projectleider Landgoed Steenenburg, gemeente Heusden).

Betrokken partijen

ID Coil BV

Dit bedrijf ontwikkelt spoelen voor mri scanners. Daarbij wordt gekeken naar de optimale manier waarop mri scanners voor bepaalde doelgroepen ingezet kunnen worden. Aandacht voor comfort en snelheid spelen in op de behoefte van degenen die in de mri moeten liggen.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

De specialisten op het gebied van MS van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (MS Expertisecentrum  en Revalidatiecentrum Tolbrug) gaan invulling geven aan het Steenenburg Expertisecentrum

De Kavelwinkel

Voor alle informatie, vragen en opmerkingen met betrekking tot de verkoop van de vrije kavels in Landgoed Steenenburg.
Kijk op www.dekavelwinkel.nl, of bel De Kavelwinkel te bereiken via telefoonnummer gemeente Heusden 073-513 17 89.

Klijsen Makelaars & Adviseurs

Deze makelaar begeleidt samen met De Kavelwinkel de verkoop van deze kavels. Klik hier voor meer informatie over deze makelaar. 

Hendriks Bouw en Ontwikkeling / Hendriks Coppelmans

Hendriks Bouw en Ontwikkeling uit Oss is de ontwikkel- en bouwpartner van Jan Kelders Beheer in het Noorden van Landgoed Steenenburg. Hendriks ontwikkelt en realiseert samen met scienceparkspecialist Paul Jansen het NeuroScience & Diagnostic Park. Dochterbedrijf Hendriks Coppelmans ontwikkelt en bouwt in het middengebied 120 appartementen en 50 patiowoningen.

Website klik hier.

Staete Makelaars

De nog te bouwen appartementen en patiowoningen op Landgoed Steenenburg worden in de toekomst aangeboden via Staete makelaars. Belangstellenden voor patiowoningen en appartementen kunnen zich alvast melden bij Staete Makelaars via deze website

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.