Scroll naar beneden

Monumentaal landgoed vol herinneringen

Landgoed Steenenburg kent een boeiende geschiedenis. Hier woonden en jaagden adellijke families, waren Franse soldaten gestationeerd en maakten velen plezier in het Land van Ooit. Maar het landgoed, dat teruggaat tot in de zestiende eeuw, kende meerdere namen. Steenenburgh, d’Oultremont, Huis te Drunen en Poort van Heusden. Nu is Landgoed Steenenburg een droomplek voor de toekomst, met een naam die verwijst naar het rijke verleden.

Een reis door de tijd op het landgoed

Wandel je vanaf de Nieuwkuijksestraat over de historische Kasteellaan met monumentale bomen, dan beleef je de sfeer van weleer. Dit was vroeger de oprijlaan naar het kasteel waar graven en gravinnen woonden en waar iets korter geleden nog riddergevechten plaatsvonden in het Land van Ooit. De grote bospartijen, akkers en vennen op het landgoed waren het decor van de drijfjacht. Een ware traditie voor de welgestelden. Het nieuwe Landgoed Steenenburg krijgt een glooiend, natuurrijk en waterrijk karakter. Natuurbehoud staat centraal bij de ontwikkeling.  

Hertoginnen, gravinnen, baronnen en heren zwaaiden hier de scepter

Het landgoed kent een bijna sprookjesachtige historie die teruggaat tot 1230. Dirk van Altena stond toen het bezit van het huidige Heusden, dat toen behoorde tot het Graafschap Holland, af aan de hertog van Brabant. Hertogin Johanna van Brabant verpandde het in 1387 aan haar raadsheer Pauwels van Haestrecht. De hooggeboren heren Van Haastrecht waren zes generaties lang eigenaar. Tot de laatste heer, Karel, geen zoon meer kreeg.

Zijn dochter Isabella erft het landgoed in en trouwt 1653 met Johan van Wassenaar, graaf van Warmond. Haar kleindochter Maria Isabella van Beieren-Schagen was gravin van Warfusé en trouwde in 1707 met de Belgische graaf d'Oultremont. Tot 1984 was de familie d’Oultremont eigenaar van het landgoed. Ze verkochten het aan Marc Taminiau, die hier het themapark Land van Ooit vestigde.

Kasteel d'Oultremont door de eeuwen heen

Het huidige Kasteel d’Oultremont was eigenlijk geen kasteel, maar een poortgebouw of neerhuis behorende bij het oorspronkelijke kasteel Steenenburgh. In 1795 hadden de Fransen dat kasteel tijdens de oorlog in gebruik als hospitaal en toen brandde het af. Na een ingrijpende verbouwing van het neerhuis in 1875 onder architectuur van Hendrik Jacobus van Tulder ontstond het kasteel zoals het nu is. Trapgevels, rondboogvensters en arkeltorentjes sieren het eeuwenoude kasteel. En ooit was het roze, maar na een grondige restauratie kreeg het kasteel in 2021 haar authentieke kleur terug. 

De naam Steenenburg is een ode aan kasteel Steenenburgh, de verloren stenen burcht

Het leven van rentmeesters en beheerders

De graven van d’Oultremont gebruikten hun landgoed als buitenverblijf. In de zomer en voor de drijfjacht in de herfst kwam de familie over uit Brussel. De rentmeester beheerde het landgoed en was vertrouwenspersoon. Meestal was dit de hofkapelaan die ook de mis moest lezen als de graaf en zijn gasten er waren. In 1872 trad Arnoldus Roestenburg als tuinman in dienst bij graaf Adrien. Na 50 jaar nam zijn zoon Hendrikus Roestenburg zijn functie over en werd tevens jachtopziener. In 1945 kreeg de familie Roestenburg toestemming van graaf Pierre om tijdelijk in een gedeelte van het kasteel te gaan wonen, wat zij tot 1978 hebben gedaan. Henk, achterkleinzoon van Arnoldus, vertelt er graag over.

Lees Henk’s verhaal

Van Ooit tot nu

In 1984 besluit graaf Roland d’Oultremont het landgoed te verkopen. De kosten werden te hoog en overstegen de inkomsten uit de verhuur van landbouwgrond en de verkoop van fruit en hout. Met name de wildstand was erg achteruitgegaan. Oud-Eftelingdirecteur Marc Taminiau koopt het en opent in 1989 het Land van Ooit. In dit themapark waren kinderen de baas en leefden mythische figuren als Ridder Graniet, Sap de Aardwortel en Kloontje het Reuzenkind.

In 2007 sloot het park, maar je vindt hier nog mooie overblijfselen uit die tijd. De Soldaten in de Kasteelvijver en het Duizendstappenlaantje zijn blijvende iconen. De gemeente Heusden werd eigenaar, opende het wandelgebied De Poort van Heusden en restaureerde het kasteel. Daarbij werd de kenmerkende roze kleur uit de tijd van het Land van Ooit van het kasteel verwijderd. En nu wordt Landgoed Steenenburg een unieke woon- en werkomgeving met allure.

De verstilde Soldaten van Napoleon

De bijzondere stenen beelden in de Kasteelvijver waren ooit soldaten van Napoleon. Volgens een fantasieverhaal uit het Land van Ooit zijn ze versteend door Stor de Bostor. De cultuurhistorische waarde van de beelden is groot. Jarenlang werden ze aan hun lot overgelaten en gingen ze verscholen in het riet. In overleg met de natuur- en milieuvereniging zijn sommige delen van de oever ontdaan van riet, waardoor de soldaten beter zichtbaar zijn. Ook wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de soldaten te restaureren. Voor velen zijn de soldaten een blijvende herinnering aan het land waar je elkaar de Ooitgroet gaf.