Wijziging wandelroute rondom kasteel

De komende tijd willen de nieuwe eigenaren van het kasteel aan de slag met de verbouwing en ingebruikname van het kasteel. Daarom staan er bouwhekken rondom het kasteel. Dit betekent dat een wandeling vanaf de voorzijde van het kasteel naar de tuin daarachter voorlopig niet mogelijk is. De kasteeltuin met de monumentale beuk is nog wel toegankelijk, maar alleen via de houten voetgangersbruggen aan de noord- en oostzijde.