Werkzaamheden en aangepaste looproutes

Landgoed Steenenburg is volop in ontwikkeling. Komende winter en lente vinden diverse werkzaamheden plaats. Om de veiligheid van bezoekers en de veiligheid van de werkzaamheden te kunnen waarborgen worden diverse gebieden afgesloten. Deze zijn dan niet meer openbaar toegankelijk.

Hieronder een overzicht van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden:

Winter 2023-2024

  • Bouwrijp maken locatie Hofwoningen
  • Bouwwerkzaamheden Kasteel
  • Afwerken schouwpad langs Loonsevaart ( gebied vrije kavels in het zuiden )
  • Weghalen voetgangersbruggen binnentuin Kasteel.

Lente 2024

  • Aanleg van kabels en leidingen vanaf het Ei van Drunen naar locatie Hofwoningen en via de Middelweg naar omgeving Kasteel en toekomstig hotel.
  • Plaatsen van draaibomen op diverse locaties om diverse wandelroutes te beschermen tegen gemotoriseerd sluipverkeer.

Op de overzichtskaart staat gedetailleerd aangegeven wat de komende werkzaamheden zijn en welke wandelroutes veranderen. Sommige gebieden zijn door de werkzaamheden niet meer openbaar toegankelijk.

In onderstaande carousel is de kaart in 3 vergrote delen in te zien.