Na een voorbereiding van zeven jaar wordt met de start bouw van het Steenenburg MS Expertise Centrum het startsein gegeven voor de herontwikkeling van het voormalige Land van Ooit tot NeuroScience & Diagnostic Park Landgoed Steenenburg. Naast de bouw van het MS Expertisecentrum, krijgt het bestaande kasteel een horeca bestemming en zijn er plannen voor de ontwikkeling van de beoogde 120 appartementen en 50 patiowoningen.

Het plan Landgoed Steenenburg is middels een projectteam van de gemeente Heusden, onder verantwoordelijk wethouder Mart van der Poel en in nauwe samenwerking met het team van Kelders sr. tot stand gekomen. Het team is erg gemotiveerd om de ontwikkeling in samenspraak met en inbreng van omwonenden, het lokale bedrijfsleven en de lokale zorgpartijen op te zetten. Een uitdagende opgave. Reden te meer om trots te zijn dat de bouw nu echt kan starten. Kelders kijkt dan ook met vertrouwen naar de toekomst en wil de succesvolle samenwerking met het projectteam verder doorzetten. Hij wil Steenenburg samen met hen realiseren.

Ook ontwikkel- en bouwpartner Hendriks Bouw en Ontwikkeling BV kijkt uit naar de bouwstart van het NeuroScience & Diagnostic Park en naar de ontwikkeling van de toekomstige patiowoningen en appartementen. Het plan voor landgoed Steenenburg, gezamenlijk gepresenteerd door Directeur Michael Hendriks en Paul Jansen van het advies- en ingenieursbureau Arup, past het beste bij de ambities van Kelders. Hendriks en Jansen hebben jarenlange ervaring op het gebied van ontwikkeling en realisatie van startup locaties en Science parken. Dit lag mede ten grondslag aan de gunning van dit project. De realisatie van een Science park gaat niet over een nacht ijs. De komende periode zal worden gebruikt om een gedegen basis te creëren. Hiervoor worden verkennende gesprekken gevoerd met potentiële partners en andere stakeholders om onder andere het functioneel ruimtelijke concept voor het NeuroScience & Diagnostic Park scherp te definiëren.

Het nieuw te ontwikkelen MS Expertise Centrum maakt deel uit van het Science park. De bijdrage vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) aan de ontwikkeling van het centrum wordt mede gecoördineerd door Harm Jan Driessen en Marcel Garssen, samen met zijn collega neurologen. Kelders sr. sponsort dit initiatief door het eerste gebouw op de campus voor het MS behandel- en onderzoeksteam beschikbaar te stellen. Het doel is dat het MS Expertise Centrum in de toekomst zelfstandig wordt. Inmiddels is Hendriks samen met het JBZ gestart met de voorbereiding van de nieuwbouw. Het JBZ krijgt zitting in het bouwteam om de bouw van het MS Expertise Centrum zo spoedig mogelijk te kunnen realiseren.

Een eerdere artist impressie van de hightech campus met research en ontwikkelcentrum dat Jan Kelders sr. laat bouwen op Landgoed Steenenburg in Drunen. Waarschijnlijk krijgt Gebouw 1 in eerste instantie één bouwlaag. De plannen worden nog verder uitgewerkt. © Jan Kelders sr.

Foto: Een eerdere artist impressie van de hightech campus met research en ontwikkelcentrum dat Jan Kelders sr. laat bouwen op Landgoed Steenenburg in Drunen. Waarschijnlijk krijgt Gebouw 1 in eerste instantie één bouwlaag. De plannen worden nog verder uitgewerkt. © Jan Kelders sr.

De nieuwe appartementen en patiowoningen op het landgoed worden in de toekomst, op veler verzoek, door de ontwikkelaar als eerste aan de inwoners van de gemeente aangeboden via Staete makelaars. Hendriks Coppelmans (dochteronderneming van Hendriks) ontwikkelt 120 appartementen en 50 patiowoningen op het landgoed.

Initiatiefnemer Jan Kelders sr, de gemeente Heusden, provincie Noord-Brabant, Monumentenhuis Brabant en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben de afgelopen 2 jaar gewerkt aan een plan om het kasteel en het landgoed een nieuwe functie te geven. Samen met oud Drunenaar en eigenaar van de Libema groep, de heer D. Lips, heeft Kelders sr een ambitieus plan gepresenteerd aan de gemeente. Het kasteel wordt het ontmoetingspunt van Steenenburg waar vergaderd, gegeten en overnacht kan worden.

Uitgangspunt is, voor zowel de gemeente als Kelders, het realiseren van een uniek woon- en werkgebied met een innovatief Science park op het bestaande landgoed, met respect voor de aanwezige Flora en Fauna en cultureel erfgoed. Een groene en historische omgeving waar inwoners van de gemeente Heusden en bezoekers kunnen wonen, werken, ontspannen en recreëren. Samen met de Natuur- en Milieuvereniging Heusden en het Groene Hart Brabant richt Kelders een stichting op die zich hiervoor gaat inzetten voor de natuur op Landgoed Steenenburg.

Met de nieuwe partners Hendriks Bouw en ontwikkeling en Lips is het team voor de ontwikkeling van Steenenburg compleet. Kelders sr., de gemeente en alle partners kijken met vertrouwen uit om samen dit fantastische plan te realiseren. Landgoed Steenenburg, een plek om te werken, wonen, recreëren en verzorgd te worden. 

Dit nieuwsbericht is afkomstig van Kelders sr.