Ontgrondingsvergunning & Stand van zaken bouwrijp maken

De werkzaamheden in het gebied lopen op schema. De riolering is al aangelegd. De ontgrondingsvergunning voor het landgoed is 7 maart onherroepelijk geworden. Dinsdag 8 maart is aannemer Schel direct gestart met het grote grondverzet bij de patiowoningen en het graven van de wadi’s bij de bouwkavels. Het doel is om begin april gereed te zijn met het grondverzet. Daarna starten de nutsbedrijven met de aanleg van water, elektriciteit en telecom.