Nieuw straatnamen Steenenburg bekend

Landgoed Steenenburg is volop in ontwikkeling. Daarop volgt een logische volgende stap: wat worden de nieuwe straatnamen? 

In 2019 werden omwonenden van harte uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe straatnamen. Die moesten aan een paar voorwaarden voldoen: ze mochten niet het woord ‘straat’ of ‘laan’ bevatten. En er was een voorkeur voor namen met een onderlinge samenhang die verwijzen naar een voor Steenenburg toepasselijk thema zoals geschiedenis, natuur of riddertijd.

Er volgden veel leuke inzendingen. Alle ideeën zijn beoordeeld door de stratencommissie. De eerste nieuwe straatnamen werden meteen in gebruik genomen (Ridderspoor, Ritmeester en Kasteellaan). De andere suggesties gingen ‘op de plank’ voor eventueel toekomstig gebruik.

Inmiddels zijn de ontwikkelingen op Steenenburg zo ver dat we vijf nieuwe straatnamen toevoegen. De namen sluiten aan bij de huidige vastgestelde namen die een relatie hebben met het kasteel, de adel en bestuur van Brabant. De nieuwe straatnamen worden: Jonkvrouw, Drossaard, Lakei en Minstreel. Als reservenaam is Koddebeier geselecteerd. De naam Koddebeier is een andere benaming voor veldwachter.

De gekozen namen zijn door meerdere personen aangedragen in 2019. Bedankt voor het meedenken!