Nieuw groen

Het aanplanten van bomen en bosplantsoen in het zuiden en westen van Landgoed Steenenburg is afgerond.

In de nazomer van 2023 worden de wadi’s in het zuiden nog verder afgewerkt (met een wadi wordt een opslag- en infiltratievoorziening bedoeld die tijdelijk gevuld kan zijn met hemelwater). De komende jaren groeien de bomen en struiken tot opgaande gesloten beplanting en kan het groen zich verder ontwikkelen.

Zo versterken we de natuur in Landgoed Steenenburg.