Kort geding

Voor Landgoed Steenenburg heeft de gemeente Heusden een Koop- en ontwikkelovereenkomst Middengebied gesloten met Steenenburg Vastgoed I B.V. (kleindochteronderneming Jan Kelders Beheer). Het Middengebied gaat over 120 appartementen, 50 patiowoningen en het kasteel.

Deze verkoop is door de gemeente op 28 april gepubliceerd. Als belanghebbenden zich niet kunnen verenigen met deze verkoop, dan konden zij vanaf 28 april gedurende 20 dagen een kort geding aanspannen tegen deze verkoop.

Dinsdag 17 mei is de gemeente gedagvaard over deze verkoop. De zittingsdatum voor het kort geding is op maandag 27 juni a.s. Op advies van de advocaat worden er geen nadere mededelingen gedaan over deze aangelegenheid zolang de kwestie onder de rechter is.