Groensingel tussen de vrijstaande woningen en Het Hof

Op verzoek van enkele bewoners van Het Hof is besloten om een groensingel aan te leggen tussen de vrijstaande woningen in het zuiden van Steenenburg en Het Hof. Naar aanleiding van afspraken die we eerder maakten met een aantal bewoners van Het Hof is de inrichting en het beheer van de singel bepaald en verwerkt in een plan. Dit plan is gedeeld met de bewoners en positief ontvangen.

De singel wordt in de winter van 2022/2023 geplant.

Enkele omwonenden hebben op dit plan de wens geuit om de groene zone langs de sloot af te sluiten met een slagboom, om crossmotoren en dergelijke tegen te gaan. Het afsluiten van deze toegang wordt met het waterschap besproken, aangezien dit gebied altijd bereikbaar moet zijn voor hun beheer. In de loop van 2022 komen we hier op terug.