Gemarkeerde bomen

Samen met de Natuur- en Milieuvereniging Heusden hebben we enkele bomen gemarkeerd in de bossen van Steenenburg. Dit is met name gedaan in het bos aan de noordzijde van het landgoed, aansluitend aan de Spoorlaan. De gemarkeerde bomen zijn Amerikaanse eiken die de eigenschap hebben om andere, inheemse, soorten te verdringen. Komende winter willen we deze bomen gaan kappen of ringen zodat ze langzaam afsterven. Zo krijgen we meer diversiteit in de bossen en zorgen we ervoor dat de monumentale bomen in de lanen de ruimte hebben om uit te groeien.