Dassen uit Landgoed Steenenburg verhuisd

De twee dassen die in Landgoed Steenenburg woonden hebben inmiddels een nieuwe fijne leefplek gevonden in een natuurgebied van Brabants Landschap. In samenwerking met de Dassenwerkgroep Loonse en Drunense Duinen en omgeving, Stichting Das&Boom en Brabants Landschap zijn de dassen daar naartoe verhuisd. Beide dassen zijn in goede gezondheid en maken het goed. De komende drie maanden worden zij nog intensief gevolgd.

Het was nodig om de twee dassen op een zorgvuldige manier te verplaatsen, omdat er op Landgoed Steenenburg volop ontwikkelingen en werkzaamheden zijn, waardoor de leefomgeving van de twee dassen in het gedrang zou komen. De das inclusief de leefomgeving en de burcht zijn in Nederland beschermd. Hiervoor is dan ook een ontheffing van de Wet natuurbescherming verleend. We wilden graag elders een goede plek voor de dieren vinden met voldoende mogelijkheden om een levensvatbare dassenpopulatie te herbergen. Dat is nu gelukt!

De dassenwerkgroep en vooral André Janssen (vrijwilliger dassenwerkgroep) hebben hierin een belangrijke rol vervuld wat erg gewaardeerd wordt. Nadat de dassen langdurig en intensief zijn gevolgd, is eind vorig jaar de dassenburcht ingerasterd en zijn twee vangkooien geplaatst. Deze kooien werden dagelijks gecontroleerd. Ook werd de dassenactiviteit met een aantal camera’s gevolgd. Inmiddels is dus duidelijk geworden dat deze noeste arbeid zijn vruchten heeft afgeworpen.