Bouwwerkzaamheden in tuin en op parkeerterrein Kasteel Steenenburg

In en rond de tuin van kasteel Steenenburg vinden er de komende tijd diverse werkzaamheden plaats. Er zal gewerkt worden aan het onderhoud van het groen in de kasteeltuin. Ook wordt er gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van het bouwterrein. Dit houdt in dat er wat graafwerkzaamheden zullen plaats vinden, de energieaansluiting aangelegd wordt en dat er rondom het toekomstige parkeerterrein een bouwhek geplaatst wordt om de veiligheid van de werkzaamheden te kunnen waarborgen.

Verder zijn er recent maatregelen getroffen ten behoeve van het herstel van de oude linde. Tijdens een van de recente stormen heeft de oude linde schade opgelopen waarbij een deel van de stam is afgebroken. Gelukkig is er meer dan genoeg van de boom overgebleven, waardoor deze, na het nemen van aanvullende maatregelen, toch behouden kan blijven. De samenwerkende partners Jan Kelders Beheer, Dirk Lips, de Natuur- en milieuvereniging gemeente Heusden en de NMV Het Groene Hart Brabant hebben deze maatregelen inmiddels getroffen, zodat de boom weer kan herstellen.