Bouwrijp: vrije kavels in het Zuiden

Een mooie mijlpaal bereikt voor alle toekomstige bewoners met een prachtige vrije kavel in Landgoed Steenenburg! Het gebied is nu bouwrijp. Het woord zegt het al: er kan gebouwd gaan worden! Vanzelfsprekend hebben de kavelbouwers wel eerst een omgevingsvergunning nodig.

Bouwrijp maken wil zeggen dat de ondergrondse nutsvoorzieningen voor water en elektra zijn aangelegd. Ook het riool is al gerealiseerd met telkens een huisaansluiting tot op de kavels. De bouwplaats is te bereiken via de asfaltweg, zoals aangegeven op onderstaande kaart met de bouwroute voor de aannemers en bouwers. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Kaart met bouwroute bouwers en aannemers

We hebben dit gebied in het zuiden van het Landgoed nu vrijgegeven voor bouwactiviteiten. Ook de wandelroutes van weleer (zoals aangegeven op de volgende kaart) kunnen weer gewoon gebruikt worden. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Kaart wandelroutes Landgoed Steenenburg

Nazorg werkzaamheden
De komende weken vinden er nog een paar kleine nazorg werkzaamheden plaats bij de vrije kavels in het Zuiden. We hebben ze even op een rijtje gezet:

 • Aanleg verharding instroom wadi’s
  Tussen de bouwkavels liggen wadi’s waar het regenwater wordt opgevangen en kan wegzakken in de bodem. Het regenwater stroomt via de wegen naar deze wadi’s over de randen van de wadi’s (instroomgebieden). Bij heftige buien (heel intens en/of lang) kan het voorkomen dat de grond rond deze instroomgebieden wegspoelt door de hoeveelheid water. Dat hebben we al zien gebeuren de laatste weken. Om dat te voorkomen worden er bij de diverse instroomgebieden op de randen en de taluds van de wadi’s verhardingen aangebracht waardoor dit zand niet meer weg kan spoelen. Het regenwater loopt dan vanaf de weg over een verharding de wadi in. Beter voor de wadi en fraaier op de lange termijn, omdat we de wadi beter in stand kunnen houden.
 • Pompkast rioolafvoer werkt nog niet
  Onder de weg ligt een riool voor afvalwater van de woningen (toilet, douche, vaatwasser, etc.). Dit riool voert het afvalwater af richting het noorden. Het rioolstelsel in Landgoed Steenenburg is heel lang, waardoor we op sommige plekken een pomp nodig hebben om het afvalwater van de ene laaggelegen buis naar een volgende hoger gelegen buis moeten pompen. De pompkast die het afvalwater van de bouwkavels moet afvoeren heeft helaas nog geen elektriciteit. De elektriciteit voor de pompkast wordt volgens opgave van Enexis in de week van 25 - 29 juli 2022 aangesloten.

  Tot die tijd kan het afvalwater uit de woningen niet zonder meer afgevoerd worden. Het riool loopt voorlopig langzaam vol, er is voldoende bergingsmogelijkheid en dit hoeft daarom geen problemen op te leveren. Zeker nu er nog weinig woningen, bouwunits en/of bouwplaatsen zijn aangesloten gebeurt dat langzaam. Op het moment dat het riool te vol wordt, zorgen wij er tijdig voor dat een tankwagen het afvalwater uit het riool opzuigt. Dit zullen wij blijven doen totdat de pompkast door netbeheerder Enexis is voorzien van elektriciteit en de pompkast het riool gewoon kan leegpompen.
 • Voorbereiding aanplant Beukenhaag bouwkavels
  De bouwkavels in Landgoed Steenenburg liggen op een soort terpen. Rond deze terpen liggen wadi’s waarin we regenwater opvangen en in de grond laten infiltreren. We markeren de overgang van de bouwkavels naar de wadi’s met een beukenhaag. Deze haag wordt geplant op de kavels zelf. De bovenzijde van de taluds worden ook ingeplant. Het aanplanten vindt komende winter plaats en wordt door Buitenzorg in opdracht van de gemeente uitgevoerd.

  We vinden het belangrijk dat de beplanting goed aanslaat. Buitenzorg heeft geadviseerd om deze zomer een natuurlijke bemesting aan te brengen in de vorm van groenbemesters. Dat zijn bloemetjes die bloeien in de zomermaanden. Nadat de bloemetjes zijn uitgebloeid, verdorren ze en vormen op die manier een natuurlijke mest voor de beplanting. Bijkomend voordeel is dat de locatie van de beukenhagen en beplanting op de taluds vanaf nu al zichtbaar is.