Bouwrijp maken gebieden patio woningen en kavels Zuiden

Het bouwterrein op Landgoed Steenenburg is aanzienlijk veranderd door werkzaamheden om het gebied bouwrijp te maken. Graafmachines zorgden voor een grote verandering. De plannen van de tekentafel worden nu in de praktijk zichtbaar. Inmiddels zijn bomen, groen en verhardingen verwijderd, net als oude ondergrondse leidingen. Het grondwerk voor de bouwkavels is op hoogte gebracht en er is een nieuwe waterberging voor de patiowoningen aangelegd.
 
Februari staat in het teken van aanleg riolering. Als alles volgens verwachting verloopt worden in maart de wadi’s tussen de vrije kavels ontgraven en het gebied van de patiowoningen opgehoogd. In april en mei worden de nutsvoorzieningen aangelegd, in juni worden de bouwwegen aangelegd en het terrein verder afgewerkt zodat de aannemers en kavelbouwers aan de slag kunnen.