Bomen beschermen

Er staan prachtige bomen in Landgoed Steenenburg die onze bescherming verdienen. De bomen mogen geen last ervaren van de bouwwerkzaamheden die eind juni zijn gestart in het gebied waar de vrijstaande huizen komen. Deze bomen zijn immers de groene aders voor het toekomstig woongebied. Daarom hebben we op aanraden van de Natuur- en milieuvereniging Heusden oranje “ski gaas” rondom deze bomen geplaatst. Hiermee willen we voorkomen dat aannemers en bouwers met hun machines in de kwetsbare zones van de bomen komen of hier materiaal opslaan. Er blijft voldoende ruimte over voor de bouwwerkzaamheden en er is een routekaart voor de bouwers.