Beperkte bereikbaarheid locatie Steenenburg

Maandag 13 december start Schel GWW met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de gronden voor de bouwkavels en de patiowoningen. Er worden in het gebied bouwhekken geplaatst, de toegang aan de noordzijde wordt verplaatst en er worden bomen gekapt.

Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van het gebied. De grote parkeerplaats komt te vervallen. Aan de kant van de Vimmerik realiseren we een tijdelijke parkeerplaats. Vervolgens kun je lopend het gebied in. Een overzichtstekening met verandering van de toegankelijkheid is hier terug te zien.

In 2022 zal Schel de volgende werkzaamheden uitvoeren: opruimwerkzaamheden, verwijderen oude kabels en leidingen, aanleg riolering, grondverzet, aanleg bouwwegen, aanleg nieuwe kabels en leidingen. Afhankelijk van de (weer) omstandigheden verwachten we eind mei 2022 gereed te zijn met de werkzaamheden.