Baggeren kasteelgracht

De gracht rondom het kasteel ligt vol met plantenresten: baggerslib. Om de waterkwaliteit te verbeteren, gaan we deze baggerslib verwijderen. Om zo min mogelijk de flora en fauna in de directe omgeving te verstoren, wordt dit werk zorgvuldig uitgevoerd met een kleine boot. De baggerslib wordt opgezogen en buiten het werkgebied naar een depot gepompt. Aannemer van der Plas BV verricht deze werkzaamheden in januari en februari van 2023.