Archeologisch onderzoek

Het huidige Kasteel d’Oultremont was eigenlijk geen kasteel maar een poortgebouw. Het oorspronkelijke kasteel stond achter dit poortgebouw, in de tuin van het kasteel. De tuin heeft door die historie een hoge kans op het vinden van archeologisch waardevolle zaken. Voordat er gegraven en gebouwd mag worden, moet eerst onderzocht worden of er inderdaad archeologische zaken in de grond zitten. Om dat onderzoek goed te kunnen uitvoeren zijn oude elementen van Het Land van Ooit verwijderd, zoals de hagen, blauwe regen en het lijntje van de Luie Lakei.